2015 VE 2016’DA BANKALARCA SATILAN KREDİ PORTFÖYLERİ

2015 VE 2016’DA BANKALARCA SATILAN KREDİ PORTFÖYLERİ 

Bankalar “tahsili gecikmiş alacaklarını” yine BDDK’nın denetiminde kuruluşlar olan varlık yönetim şirketlerine satarak bilançolarından çıkarma olanağına sahip bulunmaktadırlar.

Varlık Yönetim Şirketleri; TMSF, bankalar ve finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri gibi diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirketleri ifade eder*.  Varlık yönetim şirketlerinin ağırlıklı iştigal konularına bakarak tanımı şu şekilde yeniden yazabiliriz; varlık yönetim şirketleri bankalardan devraldıkları “tahsil edilemeyen alacakları” aldıkları fiyatın üzerinde bir oranda tahsil ederek aradaki pozitif marjı kar yazan kuruluşlardır.

2015 yılı ve 2016 yılı ilk aylarında gerçekleştirilmiş olan alacak devralma işlemlerine baktığımızda tahsil edilemeyen alacakların varlık yönetim şirketlerince %11 gibi bir ortalama oran ile devralındığını görüyoruz. Yani, bankalardan devralınan 100 TL’lik alacak karşılığında varlık yönetim şirketleri bankalara ortalamada 11 TL ödemektedir. **

Devralma işlemi çok kabaca izleyen şekilde gelişir; banka satmak istediği kredi portföyü için varlık yönetim şirketlerinden teklif alır. Bankaca uygun bulunan teklifin kabulü üzerine operasyonel işlemler gerçekleştirilerek portföy varlık yönetim şirketine temlik olunur.  İşlem konusu krediler banka bilançosundan çıkar ve varlık yönetim şirketinin bilançosuna geçer. Bu krediler için muhatap artık varlık yönetim şirketidir ve krediye ilişkin tüm işlemler ve takipler bu şirketçe yürütülür.

Bankalarca tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine devri ile “tahsili gecikmiş alacak” banka bilançosundan çıkarak, varlık yönetim şirketinin bilançosuna geçer. Bu durum bankalara, daha düşük bir “batık kredi oranı” sağlayarak bilançosunu iyileştirmesini sağladığı gibi, bu tür kredilerin tahsilatı ile uğraşacağı zamandan tasarruf ederek daha karlı işler yapması için de olanak sağlar.

“Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının varlık yönetim şirketlerince satın alınarak tahsili” her ne kadar uzmanlaşarak çalışmaya uygun bir model ise de bu satışlar bankaların “kredi yönetimindeki performansının sağlıklı olarak izlenememesini” getirmektedir. Satış ile bankanın temerrüt oranı artık gerçek durumu göstermemekte ve bankalar arasında bu yolda yapılacak karşılaştırmalar sağlıklı olmamaktadır.

Konuya kredi borçluları açısından baktığımızda ise basına yansıyan şikâyetlerden, kredileri satılan borçluların bankalarca yeterince bilgilendirilmemesinin bir memnuniyetsizlik yarattığını ve varlık yönetim şirketlerince daha acımasız bir tahsilat sürecinin yürütüldüğünü söyleyebiliriz.

2015 yılı ve 2016 yılı ilk 5 ayında bankalarca KAP’da açıklanan kredi porföyü satışlarından yola çıkarak bir analiz yapıldığında ulaşılan sonuçlar izleyen şekildedir;
 

  • 2015 yılında %11.5 ortalama oran ile gerçekleşen satışlar 2016’nın ilk 5 ayında %10.6’a gerileyerek %1’lik bir düşüş göstermiştir.
  • 2015’de 248.5 milyon TL, 2016’da ise 450.1 milyon TL kredi portföyü satan Akbank toplamda 698.6 milyon TL ile bu enstrümanı en aktif kullanan banka olarak görünmektedir.
  • Akbank’ı 413 milyon TL’lik kredi portföyü satışı ile Garanti Bankası izlemektedir.
  • Güven Varlık Yönetim AŞ (eski adı Girişim Varlık Yönetimi AŞ) piyasaya hakim bulunmaktadır.

 

Tablo I. 2015 yılı ve 2016 yılı ilk beş ayında KAP’da açıklanan kredi portföyü satışları (TL)


 
(*) Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
(**) 2015 yılı ve 2016 yılı ilk 5 ayında bankalarca KAP’da açıklanan kredi porföyü satışları üzerinden hesaplanan orandır.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder