"
 

BASEL KOMİTESİ AÇIKLAMALARI

Basel Komitesi geçtiğimiz hafta bir ilerleme raporu, bir istişare dokümanı ve bir rehber doküman yayınladı. Yayınlanan dokümanlar aşağıda tarih sırasında yer almaktadır;
 • 16 Aralık’ta “Etkin bir risk verisi toplama ve raporlama faaliyeti için belirlenen ilkelerin uygulanmasında gelişim” başlıklı ilerleme raporu,
 • 17 Aralık’ta “Dahil olma riskinin (Step-in risk) tanımlanması ve ölçülmesi” amaçlı istişare dokümanı,
 • 18 Aralık’ta “Kredi riski ve beklenen kredi kaybının muhasebeleştirilmesi konusunda rehberlik” dokümanı.
 
I.Etkin bir risk verisi toplama ve raporlama faliyeti için belirlenen ilkelerin uygulanmasında gelişim (Progress in adopting the Principles for effective risk data aggregation and risk reporting)
 
Bu rapor, Komite’nin “etkin bir şekilde risk verisi toplama ve raporlaması” konusunda belirlenen ilkelerin uygulanması için Basel Komitesi tarafından hazırlanan üçüncü ilerleme raporu’dur. 2013 yılında yayınlanan İlkeler bankalarda risk yönetimi uygulamalarının ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi için risk verisi toplanması ve risk raporlamasının güçlendirilmesi amacına yönelikti. Küresel sistemik öneme sahip bankaların (G - SIB'ler) İlkeler’i 2016’ya kadar tam olarak uygulamaları beklenmektedir.
 
Bu rapor bankaların bu konuda 2015’de gösterdiği gelişmeleri değerlendirmektedir. Raporda İlkeler’in uygulanmasını teşvik etmek üzere, izleyen maddeler dahil olmak üzere, ilave tavsiyelerde bulunulmaktadır.
 • Denetim otoriteleri, veri toplama gereksinimleri üzerindeki zafiyetleri tespit etmek için daha detaylı ve uzmanlaşmış incelemeler yapmalıdır,
 • Bankalarda manuel süreçler için yönetimsel düzenlemeler yapılmış olmalıdır; ve
 • 2016 başlarında bankaların İlkeler’le uyumu bağımsız denetime tabi tutulmalıdır.
 
Başlangıç olarak, İlkeler, küresel sistemik öneme sahip tüm bankalar için geçerli olacaktır. Buna ilave olarak, Komite, ulusal denetim otoritelerine İlkeler’in ülke-içi sistemik öneme sahip bankalar olarak tanımlanan kurumlara, bu şekilde tanımlanmalarını takip eden 3 yıl sonra uygulanmasını önermektedir.
 
II. Dahil olma riskinin (Step-in risk) tanımlanması ve ölçülmesi (Identification and measurement of step-in risk - consultative document)
 
“Dahil olma riskinin tanımlanması ve ölçülmesi istişare dokümanında” yer almakta olan önerilerin amacı gölge bankacılık sisteminden (shadow banking sytem) bankalara gelebilecek potansiyel bir yayılmanın etkilerini azaltmaktır.
 
Bu tür bir riskin görülmesi ve üzerinde çalışılması için, odak noktası olarak; bankanın ilişkili olduğu kurumlar sebebiyle itibar riskine maruz kalmamak için finansal destek sağlayacağı konsolidasyona tabi olmayan kurumların tespit edilmesi alınmıştır.  
 
Komite dokümanda açıklanan önerilere dair kamuoyu yorumlarını 17 Mart 2016’ye kadar beklemektedir.
 
III. Kredi riski ve beklenen kredi kaybının muhasebeleştirilmesi konusunda rehberlik (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses - ECL)
 
Bu doküman, uygulamaları da içerecek şekilde güvenilir kredi riski faaliyetleri ve beklenen kredi kaybının (ECL) muhasebeleştirilmesi konularında gözetim rehberliği (supervisory guidance) sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebe otoriteleri tarafından, ECL muhasebesi çerçevesinin oluşturulması konusu, son finansal kriz sırasında fark edilen kredi kayıplarının muhasebeleştirilmesinin (recognition) çok gecikmeli ve çok düşük tutarlarda yapıldığına dair zafiyetin giderilmesi için atılmış önemli bir adımdır. 
 
Bu aynı zamanda G20 Liderleri tarafından Muhasebe otoritelerine “ kredi kayıp karşılıklarının muhasebeleştirilmesi faaliyetinin krediye dair daha fazla bilgi ile birleştirilerek güçlendirilmesi” için yapılan Nisan 2009 çağrısı ile paralel gelişen bir çalışmadır. 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder