ikon  

SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2014 ve 2015 YILI İLK 4 AY İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Sermaye Piyasası Kurulu 2014 yılı ilk 4 ayında 7 milyon TL ceza yazmış iken bu rakamın 2015 yılı aynı döneminde 4 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Her ne kadar ilk bakışta 2015’de SPK tarafından kesilen idari para cezalarında bir azalma var gibi görünse de 2014 yılında tek kalemde Zeynep Tümer’e verilen 3,4 milyon TL’lik cezayı hesaplamanın dışında tuttuğumuzda cezalarda bir azalma olmadığı, hatta küçük bir artış (%11) olduğunu görüyoruz. Zaten 2014 yılında 41 adet ceza veriliyor iken, 2015 yılında 58 adet ceza verilmiş olması da bu gelişimi doğrulamakta.
SPK tarafından 2014 ve 2015’in ilk 4 ayında yönetim kurulu üyelerine verilen idari para cezalarını karşılaştırdığımızda ise karşımıza çıkan tablo oldukça dikkat çekici. 2014 yılında verilen 41 adet cezanın sadece 1 adedi yönetim kurulu üyelerine verilmiş iken, 2015 yılında verilen 58 adet cezanın 19 adedi yönetim kurulu üyelerine verilen cezalardan oluşmakta. Rakamsal olarak değişimi ifade ettiğimizde ise 2014 yılı ilk 4 ayda yönetim kurulu üyelerine 1 adette sadece 2.721 TL’lik bir ceza verilmiş iken, 2015’de toplamda 469 bin TL’lik ceza verilmiş olduğunu görüyoruz.
2015’in ilk 4 ayında idari para cezalarının verildiği yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı şirketlere baktığımızda; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin toplamda 157 bin TL, Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin 112 bin TL, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin 67 bin TL, Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş. ve Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin 45’er bin TL ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin 43 bin TL idari para cezası aldığını görüyoruz.
Yönetim kurulu üyelerine verilen cezaların hangi sebeplerle verildiği konusuna bir göz attığımızda ise:

  • Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin aldığı 7 adette toplamda 157 bin TL’lik idari para cezasının “Şirket’in ilişkili taraflarından olan alacakları konusunda Kurul kararında belirtilen kriterlere uyulmaması”,
  • Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelerinin aldığı 5 adette 112 bin TL’lik idari para cezasının ve Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelerinin aldığı 2 adette 45 bin TL’lik idari para cezasının “finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi”,
  • Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’in bir yönetim kurulu üyesinin aldığı idari para cezasının “pay piyasasında 3. bir şahıs adına gerçekleştirilen işlemler”,
  • Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ yönetim kurulu üyelerinin aldığı 2 adette 43.120 TL’lik idari para cezasının “Sermaye avansı ödemelerine ilişkin 2012 ve 2013 yılı yıllık ve ara dönem finansal tablolardaki aykırılıklar” ve “30.06.2012 ve 30.06.2013 tarihli şirket finansal tablolarındaki aykırılıklar”,
  • Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin aldığı 2 adette 45 bin TL’lik idari para cezasının ise “pay satışı öncesinde kamuya açıklama yapılmaması” ve “pay piyasasında işlem gerçekleştirilmesinin yasak olduğu dönemde pay satışı (PRZMA) gerçekleştirilmesi”

olduğunu görüyoruz.
2014’ün ilk 4 ayında verilen 1 adette 2.721 TL tutarındaki idari para cezasının açıklamasının ise “Yönetim Kurulu Üyesi olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması” şeklinde olduğunu görüyoruz.
Her iki dönemde de en yüksek tutarlı ceza, Zeynep Tümer’e 22.4.2014 tarihinde verilmiş olan 3.436.941 TL’lik idari para cezası olup, cezaya neden olan eylem aşağıda açıklandığı şekilde duyurulmuştur;
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesi neticesinde, Şirket sermayesini temsil eden payların %72,87’sine sahip olarak yönetim kontrolünü elde eden Zeynep TÜMER’in Kurul Karar tarihinden itibaren 6 işgünü içerisinde Şirket’in diğer ortaklarına yönelik olarak pay alım teklifinde bulunmak üzere Kurulumuza başvurmaması. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder