ikon  

GEÇTİĞİMİZ 15 AYDA RTÜK HANGİ YAYIN KURULUŞUNA NE KADAR CEZA VERDİ?

GEÇTİĞİMİZ 15 AYDA RTÜK HANGİ YAYIN KURULUŞUNA NE KADAR CEZA VERDİ?

2014'ün tamamı ve 2015’in ilk üç ayına baktığımızda RTÜK’ün yayın kuruluşlarına toplamda 36,3 milyon TL idari para cezası verdiğini, bu tutarın içindeki en büyük bölümü ise 6 milyon TL ile Kanal D’nin aldığını görüyoruz. Kanal D’yi 3’er milyon TL’lik idari para cezaları ile SHOW TV ve NİSA TV izlemekte.

En yüksek cezayı alan on yayın kuruluşu ve aldıkları ceza tutarlarına izleyen grafikte yer verilmiş olup, bu kuruluşların aldıkları cezalar toplam tutarın %71’ini oluşturmaktadır.
 

 
Yayın kuruluşlarına verilen cezaların ortalama değerlerine baktığımızda STAR TV’nin ceza başına 493.827 TL ile ilk sırayı aldığı, ATV’nin 490.045 TL ile ikinci sırada, KANAL D’nin 340.243TL ile üçüncü sırada, ATV’nin 323. 821 TL ile dördüncü sırada ve FOX TV’nin 264.057 TL ile beşinci sırada yer aldığını görmekteyiz.

Sayıca en fazla cezayı alan yayın kuruluşları hangileridir diye baktığımızda ise; anılan dönemde verilen toplam 1419 adet cezanın 238 tanesini alan NİSA TV’nin ilk sırada yer aldığını, onu 209 adet ceza ile PARK TV’nin izlediğini ve üçüncü sırada ise 159 adet ceza ile HM’in yer aldığını görmekteyiz.

2014 yılı başından itibaren RTÜK cezalarının aylık bazda gelişimi aşağıdaki grafikde yer almaktadır.  
 

 
RTÜK 2014 yılı ilk 3 ayda 12,5 milyon TL’lik bir ceza toplamına ulaşırken, 2015 yılı ilk üç ayında bu rakam 8,7 milyon TL’de kalmıştır.

RTÜK CEZALARININ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE DAĞILIMI

Verilen cezaların;

  •  7.546 bin TL’lik en büyük kısmı, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’un (Kanun’un) “ticari iletişim yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek zorundadır” hükmüne aykırılıktan,
  •  6.479 bin TL’lik kısmı Kanun’un “yayın hizmetleri insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ilkesine aykırılıktan,
  • 4.438 bin TL’lik kısmı Kanun’un “ gizli ticarî iletişime izin verilemez” kuralına aykırılıktan,
  •  4.338 bin TL’lik kısmı Kanun’un “radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” ilkesine aykırılıktan,
  •  13.529 bin TL’lik kısmı ise muhtelif diğer konulara aykırılık sebebiyle

verilmiştir.

Yukarıda özetlenen incelemenin dönemi 2/1/2014-7/4/2015’dir ve FORS Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri tarafından yönetilmekte olan kayıp veri tabanından hareketle oluşturulmuştur.

Filiz İdil
http://www.opriskdergisi.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder