ikon  

RTÜK FOX’A VERDİĞİ 710 BİN TL’LİK CEZAYLA SON 1 YILIN EN YÜKSEK TUTARLI CEZASINA İMZA ATTI

İdari Para Cezasının Dayanağı Olan RTÜK Kararının Tam Metni:

Toplantı No                                :  2015/19
Toplantı Tarihi                           :  22.04.2015
Karar No                                     : 35
Karar Konusu                        : 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali nedeniyle İPC (FOX- HUZUR RADYO TELEVİZYON A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme: İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2015 tarihli ve 577 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“FOX TV Yayın Kuruluşu'nun 01.04.2015 tarih ve saat 06.45’de yayınlanan, gündemdeki haberler ve gazete manşetlerinin okunduğu "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programı incelenmiştir.

Haberde; İstanbul Çağlayan Adliyesinde, DHKP-C üyelerince Berkin Elvan davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasına yönelik süreç anlatılırken, Savcı Kiraz'ın teröristlerce başına silah dayanmış, ağzı bağlı, elleri kelepçeli şekildeki görüntüsünün, 6 sn. süreyle ekrana getirildiği tespit edilmiştir. (klip-2) 06:51:43

Ayrıca yazılı basının gündemini yorumlarken, spikerin "O fotoğrafı mümkün olduğunca size göstermek istemiyoruz. Terör örgütünün propagandası olsun istemiyorum" demesine rağmen, arka panoda resimler Sözcü, Cumhuriyet ve Taraf gazetesinin manşetleri 2 dakika boyunca ekranda tutulmuştur. (Klip 3) 08:19:40 Cum Gaz. (Klip 4) 07:11:42 (Sözcü Gaz.)

Teröristlerin amacı insanı hiçbir haklı gerekçesi bulunmamasına rağmen öldürerek, toplumsal korku yaratarak mesaj vermektir. Eylemcilerin, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın söz konusu fotoğraf karesini servis etmelerindeki amaç da budur. Yayın kuruluşlarının bu görüntüleri yayınlamaları, teröristlerin bu amacına hizmet etmek anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla, yayın kuruluşlarının kamusal sorumluluk anlayışıyla, bu tür görüntüleri ekrana yansıtmamaları gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak;

FOX TV yayın kuruluşunun bu yayınıyla 6112 sayılı Yasa'nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alanda "Yayın hizmetleri; Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz." hükmünü ihlal ettiği değerlendirilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Anılan yayında; 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe: Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda; ihlale konu programda, İstanbul Çağlayan Adliyesinde, DHKP-C üyelerince Berkin Elvan davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasına yönelik süreç anlatılırken, Savcı Kiraz'ın teröristlerce başına silah dayanmış, ağzı bağlı, elleri kelepçeli şekildeki görüntüsünün 6 saniye süreyle ekrana getirildiği anlaşılmıştır.

Terör örgütü üyelerinin basına servis ettiği fotoğrafın bu şekilde ekranda açıkça yayınlanmasının örgütün propagandasına hizmet edecek ve toplumda infiale yol açabilecek nitelikte olduğu, bu nedenle yayında 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlal edildiği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu kuruluşa 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; FOX logosuyla yayın yapan HUZUR RADYO TELEVİZYON A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan; "Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına göre;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Mart 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 35.658.482,76 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde iki oranı(%2) 713.170,00 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde  peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Üst Kurul Üyeleri Süleyman DEMİRKAN, Ersin ÖNGEL ve Ali ÖZTUNÇ’un karşı oylarıyla, oy çokluğu ile karar verildi.
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder