ikon  

2015 GENEL SEÇİMLERİNİN VE BANKA YÖNETİMLERİNİN KADIN KATILIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel seçim sonuçları

Bilindiği gibi 7 Haziran 2015’de genel seçimler yapıldı. Bu seçimleri cinsiyet dağılımı, bir diğer deyişle kadınlar açısından değerlendirirsek;

 • 550 milletvekilinin 96 adedi kadın. Yani önümüzdeki yıllarda meclisin %17’si kadınlardan oluşacak. Bu oran 2011 genel seçimlerinde %14 imiş, %3’lük bir artış var.

Peki bu rakamın altında neler var, rakamsal dağılım nedir, oransal olarak farklılaşıyor mu, hangi parti kadın yöneticiye nasıl yaklaşıyor diye sorduğumuzda gördüklerimiz:

 • Nominal rakamlar üzerinden dağılıma bakarsak; 96 kadın milletvekilinin, 41 adedi AKP’den, 31 adedi HDP’den, 20 adedi CHP’den ve 4 adedi MHP’den.
 • Rakamlara partilerin toplam milletvekillerine oranı açısından baktığımızda ise, ilk iki sıradaki parti yer değiştiriyor. %39 ile HDP ilk sıraya yerleşirken, onu %16 ile AKP, %15 ile CHP ve %5 ile MHP izliyor.
 • HDP’de toplam 80 milletvekilinin 31 adedi kadın. Oran %39.
 • CHP’nin kadın kotası uygulaması pek meyve vermemişe benziyor. 2011 genel seçimlerinde 19 adet olan kadın milletvekili sayısı bu seçimlerde ancak 20 olabilmiş.
 • Bu sonuçlara 2011 genel seçimleri ile karşılaştırmalı olarak baktığımızda, AKP’deki kadın milletvekili oranının 2 puan artarak %14’den %16’ ya yükseldiğini, CHP ve MHP’de ise yalnızca 1 puan artarak sırasıyla %15 ve %5 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

 
Bankacılık sektörü

Bankacılık sektöründe yönetim kurulları baz alınarak kadın yöneticilere baktığımızda görünen tablo maalesef milletvekilliği dağılımda olduğu kadar dahi iyi değil.

 • 42 bankada toplamda 376 yönetim kurulu üyesi görev yapıyor, bunların sadece 36 adedi kadın. Yani banka yönetim kurullarında kadın üye sayısının toplama olan oranı %10.
 • Toplam 42 bankanın 17’sinin yönetim kurullarında hiç kadın üye yok.
 • 42 bankanın sadece 2 tanesinin yönetim kurulu başkanı kadın. Yani %5.
 • 42 bankanın sadece 4 tanesinin genel müdürü kadın. Yani %10.
 • Mevduat bankalarında %10 olan kadın yönetim kurulu oranı, yatırım bankalarında %9 olarak gerçekleşirken, katılım bankalarında %04 (1 adet kadın üye mevcut).
 • Takasbank’ı hariç tuttuğumuzda, devlet bankalarının yönetim kurullarında hiç kadın üye olmadığını görüyoruz. Bir diğer deyişle, Halk Bankası, İller Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası yönetim kurullarında hiç kadın üye bulunmamakta.
 • Birden fazla kadın yönetim kurulu üyesi olan bankalar:

Deutsche Bank AŞ, ING Bank AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Rabobank AŞ, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ, Turkish Bank AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Alternatif Bank AŞ, Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ.

Sonuç

Kadınların yasamada söz sahibi olması açısından en başarılı parti HDP. AKP ve CHP aynı kulvardalar ve yapmaları gereken çalışmalar var. MHP’nin ise alacak çok yolu var.

Millet Meclisi ile bankaların yönetim kurullarını karşılaştırdığımızda ise, kadın katılımı açısından bankacılık sektörünün meclisten de geride olduğunu görüyoruz. Milletvekilleri arasında %17 olan kadın oranı, banka yönetim kurullarında %10.

Kamu kesiminde yasama faaliyetinde görülen –yetersiz bile olsa-  kadın katkısı kamu bankalarının yönetim kurullarına hiç bir şekilde yansımamış görülmekte. Kamu bankalarında hiç kadın yönetim kurulu üyesi olmaması ilginç bir durum. Bilinçli bir tercih olmadığını düşünmek gerekir herhalde.  

Katılım bankaları %04’lük kadın yönetim kurulu üyesi oranıyla yine almaları gereken çok yol olanlar kategorisine girmekte.

Konumuz gereği çalışmayı klasik kadın erkek eşitliği dışında değerlendirdiğimizde dahi, çeşitliliğin (iyi dağılımın) bir risk yönetimi enstrümanı olarak kullanıldığını hatırlatarak, cinsiyet, yaş, uzman olunan alanlar gibi kategoriler bazında çeşitlilik sağlayarak yönetmenin daha etkin ve verimli sonuçlar yaratacağını vurgulamakta fayda görünüyor.

Notlar:

Seçim sonuçlarına dair bilgiler T24 ve Milliyet Gazetesinden alınmıştır.

Banka verileri KAP ve banka faaliyet raporlarından derlenmiştir. Bankalar mevduat, katılım ve kalkınma & yatırım bankalarını içermektedir. TMSF yönetimindeki bankalar dikkate alınmamıştır.

Filiz İdil
FORS Kurumsal Risk Yönetimi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder