ikon  

BASEL BANKACILIK DENETİM KOMİTESİ “HESAP AÇILIŞINA DAİR GENEL KILAVUZ”U GÖRÜŞE AÇTI

Basel Bankacılık Denetim Komitesi 2003 yılında yayımlamış olduğu “hesap açılışı ve kimlik tespitinde genel kılavuz” dokümanını gözden geçirerek 16 Temmuz 2015 tarihinde BIS web sitesinde “Hesap Açılışına Dair Genel Kılavuz_ General Guide to Account Opening” adı altında görüşe açmış bulunmaktadır. Yapılan çalışma FATF‘ın (Financial Action Task Force) düzenlemeleriyle uyumlu olarak hazırlanmış olup, görüş aşamasının sonuçlanmasıyla, dokümanın “müşteri ve hak sahipleri (beneficial owner) için kimlik tespiti, doğrulama ve risk profilini belirleme” düzenlemesinin bir parçası olması planlanmaktadır.-

Dokümandan bazı alıntılar aşağıda bulunabilir:
 

 • Dokümanın  konusu “hesaplar” olup, arızi işlemleri kapsamamaktadır.
 • Dokümanda, “müşteri kimlik tespiti ve risk profilinin oluşturulması” süreci oluşturulurken, dikkate alınması gereken hususlar; ürün/hizmet (financial product/service), kanal ve coğrafi bölge olarak sayılmıştır.
 • Düşük riskli müşteri grubu/ları oluşturularak bu gruplar için daha basit bir süreç uygulanması kabul edilmiştir.
 • Bazı kimlik belgelerinin “dolandırıcılık/sahteciliğe daha fazla maruz olduğu düşünülerek, bu belgelerde ilave “doğrulama” yolları öngörülmektedir.
 • Konu gerçek şahıslar ve tüzel kişiler için olmak üzere iki kırılımda düzenlemiştir. Her iki yaklaşımda da ilk aşamalar, (1) müşteri kimlik tespiti; (2) müşterinin risk profilinin tespit edilmesinde gerekli bilgiler ve (3) kimlik bilgilerinin doğrulanması olarak belirlenmiştir.
 • Müşteri kimlik tespitinde alınacak bilgi (1) minimum bilgi ve (2) potansiyel ilave bilgi olarak gruplandırılarak ele alınmıştır. (Mesela, ad, soyad, adres minimum bilgi olarak geçerken, iş adresi, e-posta adresi, cinsiyet potansiyel ilave bilgi olarak belirtilmiştir.)
 • Devamen gerçek kişilerde risk grubuna bağlı olarak yapılabilecek “farklı doğrulama” aşaması, tüzel kişilerde ise “yetkililerin kimliklerinin tespiti” aşaması yer almaktadır.
 • Müşterinin risk profilinin oluşturulmasında yine minimum bilgiler ve potansiyel ilave bilgiler bağlamında konuya yaklaşılmaktadır. (Mesela müşterinin, işi, geliri, hesabı nasıl kullanacağı, hangi ürünlere ihtiyaç duyacağı minimum bilgiler olarak belirtilmiş iken, işvereni, mal varlığının kaynağı, hesaptan geçecek fonların kaynağı gibi bilgiler potansiyel ilave bilgiler olarak belirtilmiştir.)
 • Doğrulama aşamasının müşterinin ihtiva ettiği risk ile (risk profili) bağlantılı olması ve güvenilir ve bağımsız kaynaklardan yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Dokümanda olağan doğrulama ve olağandışı doğrulamalara dair örnekler yer almaktadır.
 • Doğrulama yazılı ve yazılı olmayan doğrulama olarak ele alınmış olup her iki konuda da muhtelif örnekler yer almaktadır.
 • Tüzel kişileri takiben, vakıflar ve diğer yasal oluşumlarda (legal arrangements) kimlik tespiti, risk profilinin oluşturulması ve doğrulama aşamalarının düzenlendiği bölüm gelmektedir. (legal arrangements = trusts, fiducie, treuhand and fideicomiso.)
 • Dokümanın son bölümünde spesifik müşteri tiplerinde müşteri kimlik tespiti ve doğrulama işlemlerine yaklaşım yer almaktadır. Bu bölümde emeklilik fonları (retirement benefit programmes), birlikler, kooperatifler (Mutuals/friendly societies, cooperatives and provident societies) ve profesyonel aracı kurumlar (Professional intermediaries) yer almaktadır.

 
Konunun düzenlediği Basel Komitesi açıklaması izleyen link’de bulunabilir.
http://www.bis.org/bcbs/publ/d331.htm

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder