ikon  

RCAP KAPSAMINDA HAZIRLANAN İYİ UYGULAMA REHBERİ TASLAKLARININ GÖRÜŞE AÇILMASI

BDDK tarafından, Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme - RCAP) kapsamında Basel standartlarına tam uyumun sağlanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda bazı düzenlemelerde yapılması planlanan değişiklikler görüşe açılmıştır. BDDK açıklaması uyarınca:
 
 BDDK Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Taslağı ile yönetmelikte değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. 
 
 Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı, İSEDES Raporu Hakkında Rehber Taslağı, Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testi Hakkında Rehber Taslağı, Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı ve Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı hazırlanmış ve sözkonusu İyi Uygulama Rehberlerinde bir kısım değişiklikler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 
 
 Ayrıca, İtibar Riski Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı, Risk Yönetiminde Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Rehber Taslağı ve Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber Taslağı oluşturulmuş ve de daha önce herhangi bir düzenleme yapılmamış alanlarda yeni uygulama standartları getirilmiştir.
 
BDDK internet sitesi mevzuat/düzenleme taslakları bölümünden ulaşılabilecek olan sözkonusu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin risk@bddk.org.tr adresine 26/08/2015 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir. 
 
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/14407tum_rehber_taslaklari.zip

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder