ikon  

SPK TARAFINDAN ALKIM GRUBUNA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURUSU

Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ

Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Taraf Gazetecilik) “basım ve yayım” sektöründe faaliyet göstermek üzere 20 Eylül 2007’de kurulmuş olup, Taraf gazetesini yayımlamaktadır. [Taraf Gazetesi 15 Kasım 2007’de, yani 22 Temmuz 2007 Genel Seçim’lerinden birkaç ay sonra yayın hayatına başladı. Sloganı “düşünmek taraf olmaktır” şeklindeydi ve sol liberal kesime oynayacağı her halinden belliydi… Gazete Ergenekon operasyonunun ilk  günlerinde yayımladığı belgeler ve sızdırma haberlerle büyük ilgi topladı. Kısa sürede tirajı arttı… (Ümit Alan, Saray’dan Saray’a, Türkiye’de Gazetecilik Masalı)”

Ortaklık ve Yönetim Yapısı

Firma sermayesinin dağılımı %46.09 ile Alkım Basım (*), %5.57 ile Alkım Dergi (*) ve %48.33 ile Diğer şeklindedir. Ancak firma oy haklarının dağılımı sermaye payları dağılımından oldukça farklı olup, Alkım Basım’ın %78.04 oy hakkı, Alkım Dergi’nin %12.78 oy hakkı, Diğer’in ise %48.33 sermaye payına karşılık sadece %9.18 oy hakkı bulunmaktadır.

Taraf Gazeteciliğin sermayesinde (dolaylı olarak) %49.66 payı bulunan Başar Arslan aynı zamanda firmanın yönetim kurulu başkanlığını da yürütmekte olup, yönetim kurulunun diğer üyeleri; Savaş Arslan (yönetim kurulu başkan yardımcısı), Tamer Kayaş, Türkan Demir ve Murat Gülener’dir. Gazete Neşe Düzel’in genel yayın yönetmenliğinde çıkarılmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

Taraf Gazeteciliğin %94.76 ile Yılmaz Yapı ve Malzemeleri İnşaat Matbaacılık Yayıncılık A.Ş, %99.99 ile Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş’nin (Mürekkep Matbaacılık) sermayesinde payı bulunmaktadır. Taraf Gazetesi, Mürekkep Matbaacılık tarafından basılmaktadır.

SPK tarafından verilen idari para cezaları ve suç duyuruları

21 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan SPK Bülteninde, SPK tarafından Taraf Gazetecilik, Alkım Basım, Mürekkep Matbaacılık ve Başar Arslan’a verilmiş idari para cezaları yer alırken “Taraf Gazetecilik’in hakim ortağı Alkım Basım lehine faiz hariç toplam 10.122.082-TL tutarında zarara uğratılması sebebiyle Başar Arslan, Savaş Arslan ve Recep Kurt hakkında suç duyurusunda bulunulmasına” karar verildiği haberi yer almaktadır.  Taraf Gazeteciliğin 9.6 mio TL ödenmiş sermayesi dikkate alındığında zarar rakamının şirket açısından önemi daha net anlaşılmaktadır. Suç Duyurusuna mesnet teşkil eden eylemin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki maddesi “güveni kötüye kullanma ve sahtecilik” başlıklı 110. maddesi olarak belirtilmektedir.

SPK tarafından Taraf Grubu hakkında verilen ve 21/2015 SPK Bülteninde yayımlanan idari para cezaları:

·         Taraf Gazetecilik’in, hakim ortağı Alkım Basım’dan Mürekkep Matbaacılığın satın alınması işleminde değerleme yaptırma yükümlülüğüne uymaması sebebiyle, Taraf Gazeteciliğe 20.000 TL idari para cezası verilmesi,

·         Taraf Gazetecilik paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede yer verilmiş olan, Alkım Basım’ın Taraf Gazeteciliğe olan borçlarının ödeneceğine ilişkin taahhüde aykırı hareket edilmiş olması sebebiyle Alkım Basım’a 135.926 TL idari para cezası verilmesi,

·         Mürekkep Matbaacılığa “Şirket sermayesinin %8,33’ünü oluşturan 800.000 adet A grubu payın 24.06.2014 tarihinde satın alınması işleminin gecikmeli olarak kamuya açıklanması” sebebiyle 22.407 TL idari para cezası uygulanması,

·         Başar Arslan’a “Şirket sermayesinin %8,33’ünü oluşturan 800.000 adet A grubu payın 24.06.2014 tarihinde satılması işleminin gecikmeli olarak kamuya açıklanması” sebebiyle 22.407 TL idari para cezası verilmesi.

İdari para cezaları ve suç duyurularına yol açan faaliyetler, risk yönetimi çerçevesinde firma/grubun operasyonel risk seviyesi ve kredibilitesi hakkında önemli girdiler sağlamakta olup, değerlendirmelerde dikkate alınması gereken unsurlar olarak değerlendirilmişlerdir.

 

(*) Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic AŞ (Alkım Basım), Alkım Dergi Basım Yayıncılık San ve Tic AŞ (Alkım Dergi)

Kaynak; KAP, 2015/21 SPK Bülteni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder