ikon  

REKLAM KURULU TARAFINDAN FİNANS KESİMİNE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Reklam Kurulu tarafından finans kesimine verilen ‘idari para cezalarının’ ve ‘reklamların durdurulması’ uygulamalarının OpRisk Dergisinde yer alan Operasyonel Risk Veritabanına eklenmesine başlanmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı başından itibaren Reklam Kurulunca finans sektörüne uygulanan tüm yaptırımlar veritabanına eklenmiş olup, ilgili kararlar yayınladıkça veritabanına düzenli olarak kaydedilmelerine devam edilecektir. 

1/2010-7/2015 arasındaki 5,5 yıl boyunca Reklam Kurulu, verdikleri reklamlar sebebiyle toplamda Akbank’a 1.7 mio TL, Garanti Bankasına ise 1.6 mio TL idari para cezası vererek, ilgili dönemde Finans kesimine verilen toplam para cezasının %41’ini bu 2 bankaya vermiş durumdadır.

Her ne kadar toplam ceza bakımından Finans sektöründe Akbank ve Garanti Bankası önde gelmekte ise de, bir reklamda verilen en yüksek tutarlı ceza ING Bank’ın “ING Turuncu Hesap” reklamına verilen 220.220 TL ile gerçekleşmiştir.  Ceza “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ‘Çocuklara yönelik reklamlar’” başlıklı 24. maddesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesine aykırılıktan verilmiştir.  

Aşağıdaki tabloda 2010 başından, 2015 ilk yarısına kadar olan dönemde 100.000 TL’nin üzerinde idari para cezası alan kurumların adları, alınan ceza sayısı ve toplam tutarı bulunmaktadır.

 

İlgili kurum

İdari para cezası (adet)

Toplam idari para cezası  (bin TL)

Akbank

15

1,734

Garanti Bankası

15

1,610

Yapı ve Kredi Bankası

8

808

Finansbank

7

664

Denizbank

4

403

ING Bank

3

301

Halk Bankası

3

243

Asya Katılım Bankası

3

231

Vakıfbank

3

219

İş Bankası

3

165

HSBC Bank

2

163

Diğer

7

542

 

73

7,087

 

İlgili dönemde verilen idari para cezalarının %94’ü bankalara, %4,9’u sigorta şirketlerine, %0,1’i ise bir ikrazat şirketine verilmiş durumdadır. Cezaların büyük bölümü “Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ”de yer alan Temel İlkelere uyumsuzluk sebebiyle verilmiştir.  

Aynı dönemde 12 adet “reklamın durdurulması” uygulaması bulunmaktadır.     

Ticari Reklam

Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. 

Reklam Kurulu

Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli kuruldur.

Kurulun kararları TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanır.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder