ikon  

LEGAL BAĞIMSIZ DENETIM YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK A.Ş.DEN ALINACAK SAVUNMA HAKKINDA

7/9/2015 tarih 2105/24 sayılı SPK Bülteninde açıklandığı üzere; G.Ç.S.Metal Çatı İzolasyon Taahhüt ve Sanayi A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, ‘ihraç öncesinde hazırlanan mali ve finansal tabloların kasıtlı bir şekilde gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi’ nedeniyle, Hüsnü Şimşek, Ali Çetin Sönmez ve Osman Güvendik hakkında suç duyurusunda bulunulmasına lkarar verilmiştir.

Ayrıca, aynı bölümde ancak ‘Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları’ bölümünde yer alan bilgilendirme ile ‘Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Şirket) hakkında GÇS Metal Çatı İzolasyon Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 2012 ve 2013 yılı finansal tablolarının özel bağımsız denetimiyle sınırlı olmak üzere yapılan inceleme sonucunda, Şirket ve Sorumlu Ortak Başdenetçi Korkut YET hakkında SPKn’nun 96 ve 103’üncü maddeleri kapsamında savunmalarının alınmasına’ karar verildiği duyurulmuştur.

Aynı bölümün c fıkrasında izleyen bilgiye yer verilerek, G.Ç.S. Metal’in borçlanma aracı ihracında bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğuna vurgu yapılmıştır.

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak, G.Ç.S. Metal Çatı İzolasyon Taahhüt ve Sanayi A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracına yönelik 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 63’üncü maddesinde “Bağımsız denetim kuruluşları, görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumludur. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerleme kuruluşları, faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar.” hükmü yer almaktadır.

Olay bağımsız denetim firmalarının sorumlulukları konusunda, örnek olay oluşturma ve gelecek ihraçlarda bağımsız denetim firmalarının yaklaşımlarını etkileme potansiyeline sahip görülmektedir.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder