ikon  

TCR KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’NİN FAALİYET İZNİNİN 2 YIL SÜRE İLE DURDURULMASI

7/9/2015 tarih 2105/24 sayılı SPK Bülteninde açıklandığı üzere; TCR Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, firmanın ‘mevzuata aykırı nitelikte kredi derecelendirme faaliyetleri’ sebebiyle, sermaye piyasasında kredi derecelendirme faaliyetinde bulunma yetkisinin 2 yıl süreyle durdurulmasına karar verilmiştir.

Firma eyleminin aykırılık teşkil ettiği düzenleme olarak Seri:VIII No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar  Tebliğinin “Başvuru koşulları”, “Faaliyet ilkeleri”, “Derecelendirme notu”, “Derecelendirme notunun izlenmesi ve güncellenmesi”, “Derecelendirme çalışması ile ilgili bilgilerin zamanında kamuya açıklanması ve şeffaflık” ve “Kurula bildirim ve kamuya açıklama” başlıklı maddelerinde yer alan muhtelif fıkra ve bentler belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu aynı zamanda firma çalışanlarından Ayhan Çalışkan’ın sermaye piyasasında kredi derecelendirme lisansının 2 yıl boyunca askıya alınmasına karar vermiştir.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder